1. Køb af kurser, abonnement og tillægsydelser

1.1 Hvilke køb er omfattet af disse betingelser

Disse handelsbetingelser omhandler køb af kurser, abonnement og tillægsydelser, udbudt af SmartLearning via GetSkills.dk. GetSkills’ kurser er asynkrone onlinekurser, der gennemføres på kundens egen device, uden involvering af en underviser.   

Den vare, der indgås aftale om, kan være enten:

 • Køb af enkeltstående onlinekurser    
 • Abonnement på flere eller alle GetSkills’ onlinekurser
 • Tillægsydelser som købes i forbindelse med et eller flere onlinekurser

1.2 Køb af kursus, abonnement og tillægsydelser 

Køb af kurser, abonnement og tillægsydelser foregår ved at udfylde købsformularen på GetSkills' hjemmeside. Den der køber produktet, benævnes herefter kunden.
I forbindelse med køb accepteres handelsbetingelserne, og deraf at kunden overføres til kort/mobilepay betaling via Quickpay betalingsvindue. 

1.3 Priser

Prisen fremgår af omtalen af det enkelte kursus, abonnement og tillægsydelse på www.getskills.dk eller undersider heraf. 

Der betales ikke moms på kurser, abonnementer og tillægsydelser.

1.4 Betaling

Betaling foretages som kortbetaling eller Mobilepay. Abonnementsbetalinger foretages dog udelukkende som kortbetaling. 

Når beløbet trækkes på betalingskortet eller efter Mobilepay betaling, sendes en faktura via mail til kunden. For abonnementsbetalinger sendes der faktura på mail, hver gang der trækkes betaling.

1.5 Indgåelse af købsaftale

Aftalen om køb indgås mellem SmartLearning og den kunde, der køber et kursus, abonnement eller tillægsydelse udbudt af SmartLearning via GetSkills.dk. Aftalen er bindende fra købstidspunktet for begge parter, forudsat gennemført betaling for produktet, medmindre kunden overholder reglerne for benyttelse af fortrydelsesretten, jf. afsnit 4. Kunden modtager bekræftelse for købsaftalen via mail. 

SmartLearning kan til enhver tid træde tilbage fra aftalen, hvis kurset/kurserne nedlægges, eller der opstår force majeure-lignende forhold.

2. Leveringsbetingelser

2.1 Login og adgang til profilside og Sana 

Ved køb af enkeltkurser og abonnement får kunden tilsendt login til sin profilside på www.getskills.dk hvor oversigt over køb af kurser/abonnementer vises. Kunden får desuden tilsendt link til site hvor kunden kan oprette login til kurset/kurserne på www.getskills.sana.ai 

Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Kunden må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på www.getskills.sana.ai 

Kunden skal selv sørge for adgang til en device (computer, smartphone, tablet eller lignende), internetadgang, samt en browser, som gør kunden i stand til at logge ind på nævnte hjemmesider med det tilsendte login, for at tilgå kurset/kurserne. SmartLearning er ikke ansvarlig for tekniske forhold hos kunden, der forhindrer kunden i at kunne tilgå kurserne.

2.2 Levering

SmartLearning betragter levering af onlineydelsen som påbegyndt og varen (her: enkeltkurset eller abonnementet) taget i brug, når link med adgang til www.getskills.sana.ai er afsendt til kunden. Efter forbrugeraftaleloven betegnes online uddannelse som et digitalt produkt. 

Er der tale om en tillægsydelse, betragtes den som taget i brug, når login eller selve produktet er tilgængeligt for kunden. 

2.3 Tidsbegrænset adgang til enkeltkurser

Adgang til enkeltkurser kan være begrænset til en bestemt tidsperiode (90 dages adgang). Dette vil fremgå tydeligt af hjemmesiden for det enkelte kursus. Efter tidsperiodens udløb, vil kundens adgang til kurset og www.getskills.sana.ai udløbe uden varsel. 

Al brug af kurserne og tillægsydelser sker på eget ansvar. Smartlearning har således intet ansvar for om kunden gennemfører hele kurset/kurserne i den tid, købsaftalen varer. 

2.4 Varighed

Kursernes varighed som angivet på www.getskills.dk og www.getskills.sana.ai er estimater. Den enkelte kundes egen gennemførselstid kan variere, fx alt efter hvor lang tid kunden bruger på at løse opgaver og øvelser i kurset. 

2.5 Ændringer i kurserne

Indholdet i kurserne på www.getskills.sana.ai opdateres løbende. SmartLearning forbeholder sig retten til at tilføje, ændre og fjerne indhold uden varsel.

3. Abonnement

3.1 Oprettelse og betaling for abonnement 

Ved oprettelse af abonnement betales abonnementspris for den første måned (30 dage) eller år, afhængig af om kunden tegner måneds- eller årsabonnement. Derefter betales den til enhver tid fastsatte abonnementspris forud for hver abonnementsperiode med det betalingskort, kunden brugte ved oprettelse. Ved oprettelse giver kunden SmartLearning samtykke til automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Månedsabonnementer har en fornyelsesperiode på 30 dage, uanset antal dage i pågældende måned. 

Kunden skal stille et gyldigt kredit- eller debetkort til rådighed for SmartLearning til løbende betaling af abonnementet. Hvis SmartLearning ikke kan trække betalingen automatisk på kundens kort, eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for SmartLearning at trække beløbet, vil SmartLearning sende kunden op til tre påmindelser på mail. Derefter annulleres abonnementet. Ønsker kunden at ændre betalingskortet til et andet, f.eks. i forbindelse med udskiftning af udløbet kort eller kunden ønsker et andet kort tilknyttet aftalen, kan kunden selv på profilsiden redigere information om betalingskort.

SmartLearning tilbyder ikke mulighed for at sætte abonnementet i bero.

3.2 Opsigelse og automatisk forlængelse af abonnement

Abonnementet er løbende og gælder indtil det opsiges. Abonnementet skal opsiges via kundens profilside eller via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Abonnementet kan opsiges alle dage på måneden/året, og løber den periode ud, som kunden har betalt forud for. Er der eksempelvis betalt for perioden 30. april til 29. maj, og kunden opsiger abonnementet 5. maj, så løber abonnementet til 29. maj. Det gør således ingen forskel, om kunden opsiger abonnementet 5. eller fx 14. maj.  

Opsiges abonnementet ikke, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk for en ny måneds- eller årsperiode med automatisk kortbetaling af den månedlige eller årlige abonnementspris, jf. afsnit 3.1. Der refunderes ikke abonnementsbetaling ved opsigelse eller ophævelse uanset årsag hertil.

4. Fortrydelses- og reklamationsret

Det følger af lov om forbrugeraftaler, at kunden har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor en bindende købsaftale er indgået. Fra det tidspunkt, hvor levering af ydelsen er påbegyndt, og varen er taget i brug, jf. vilkår for levering i afsnit 2.2, bortfalder kundens fortrydelsesret, dog jf. afsnit 4.3.

4.1 Benyttelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele SmartLearning sin beslutning om at fortryde aftalen om køb klart og utvetydigt, via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten er sendt på ovenstående mail, inden fortrydelsesfristen er overskredet.

For at udøve fortrydelsesretten skal kunden oplyse ordrenummer hvilket fremgår af mail med faktura på køb af varen.

4.2 Følger af fortrydelse og tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret rettidigt, refunderes modtagne betalinger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor meddelelse om beslutning om fortrydelse er modtaget.

Tilbagebetaling sker med samme betalingsmiddel som ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i andet. Under alle omstændigheder pålægges kunden ikke yderligere gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

4.3 Tab af fortrydelsesret

Når kunden første gang tager varen i brug, kan fortrydelsesretten ikke længere benyttes, da ydelsen i så fald betragtes som leveret (jf. afsnit 2.2).

Ved accept af handelsbetingelserne i forbindelse med køb af en vare hos www.getskills.dk accepterer kunden vilkårene for fortabelse af fortrydelsesret.

4.4 Reklamationsret

Reklamationer skal ske skriftligt med præcis og begrundet angivelse af, hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelse over for. Reklamationer sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

5. Rettigheder, ophavsret og forbud mod kopiering

Alt indhold på www.getskills.dk og www.getskills.sana.ai herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører SmartLearning (eller tredjepart). Kunden må ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt kunder. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

6. Anmeldelser

SmartLearning kan give hver kunde mulighed for at anmelde, bedømme eller give kurserne feedback på www.getskills.dk og www.getskills.sana.ai. Kunden har ikke krav på, at SmartLearning skal offentliggøre anmeldelser, bedømmelser eller feedback.

7. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med SmartLearning, er det nødvendigt, at vi behandler en række oplysninger om dig.

Du kan finde Cphbusiness’ persondatapolitik her.

Ovenstående persondatapolitik gælder for Cphbusiness, som SmartLearning er en del af, dog anvender SmartLearning enkelte egne systemer, heriblandt Sana på www.getskills.sana.ai hvorfor det er relevant at orientere sig i GetSkills cookiepolitik

8. Kontaktinformation

Ved spørgsmål til køb, kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvad siger vores kunder?

 • „Min største aha-oplevelse på kurset var, at ens egen passion er sindssyg vigtig at finde frem til ifm. at være leder“

  Jeg vil anbefale ’Tal med Gennemslagskraft – for ledere’ til alle nyuddannede ledere eller folk der står overfor at blive ledere snart. Eller til folk, som har brug for at forbedre motivationen til sine medarbejdere eller skills til at præsentere.

 • „Det der især var håndgribeligt og brugbart for mig, var delen omkring slides/præsentationsteknik.“

  Jeg har altid haft det fint med at tale foran andre; men kurset har fået mig til at tænke over nogle ting, som gør at jeg kan blive bedre til at "eje lokalet" og forbedre min præsentationsteknik.

  – Thomas Bjerregaard, Key Account Manager & E-Com Lead

 • „Efter kurset føler jeg, at jeg har mere kontrol over mig selv, når jeg skal tale foran andre“

  Jeg vil anbefale Tal med Gennemslagskraft til ledere og lignende. Så man kan holde gode oplæg og udvikle sig selv og medarbejdere

 • „Jeg fik redskaber som jeg slet ikke havde før“

  Det var perfekt med øvelser mellem videoerne

 • „Kurset betød, at jeg føler mig bedre til at forberede mig på at tale, selv om usikkerheden nok stadig er der“

  Min største aha-oplevelse da jeg tog Tal med Gennemslagskraft - for ledere var, at at små øvelser/ tanker kan ændre ens personlige ro

  Thorbjørn Nielsen, Byggeplads Supervisor

 • „Lærerigt, og nemt at følge med i“

  Jeg er mere opmærksom på hvilke værktøjer jeg kan bruge som leder

 • „Godt kursus med korte videoklip og forskellige øvelser“

  Det var især godt at få genopfrisket Fisk-modellen

  Hanne Røhl Kriegbaum, Global HR Director

 • „Super fint kursus (Tal med gennemslagskraft - for ledere)“

  Dejligt at man kan tage kurset, når det passer ind.

 • „Jeg lærte mange nye tips og tricks. Fint med opfølgningsspørgsmål efter hvert afsnit“

  Største take-away: hvordan man dæmper nervøsiteten, når man skal præsentere

Korte kurser, når det passer dig

Med GetSkills springer du køen over og får værdifuld viden her og nu.

Online og mobilt uanset hvor du er

GetSkills er effektive online kurser lige der hvor du befinder dig.

30 års erfaring sikrer kvaliteten

Bag GetSkills står et team af kompetente og erfarne kursusudviklere og undervisere.

Skift til høj kontrast